Nederlands Nederlands English English Spanish Spanish Disclaimer

 

ASAMED NV WEBSITE DISCLAIMER

 

 

 

Geen garanties:

 

Deze website wordt verstrekt "zoals weergegeven" zonder enige verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet. ASAMED NV geeft geen garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen die op deze website.

 

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van voorgaande paragraaf, kan ASAMED NV niet garanderen dat:

 

  • deze website constant beschikbaar zal zijn, of zelfs helemaal niet verkrijgbaar, en of
  • de informatie op deze website volledig, juist, nauwkeurig of niet-misleidend is

 

Niets van deze website vormt, of is bedoeld om advies van welke aard dan ook te vormen. Als u advies nodig met betrekking tot een juridische, financiële, medische of farmaceutische aangelegenheid dient u contact te nemen met een geschikte professional.

 

Beperking van aansprakelijkheid:

 

ASAMED NV zal niet aansprakelijk zijn voor u (al dan niet onder de wet van het contact, de wet van onrechtmatige daad of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met deze website:

 

  • voor zover de website gratis wordt weergegeven, voor directe schade;
  • voor indirecte, speciale of gevolgschade, of
  • voor elk bedrijf, verlies van inkomsten, inkomen, de winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of beschadiging van informatie of gegevens.

 

Deze beperkingen van aansprakelijkheid  zijn van toepassing, zelfs als ASAMED NV uitdrukkelijk is ingelicht over het potentiële verlies.

 

Uitzonderingen:

 

Niets in deze website disclaimer zal elke garantie uitsluiten of beperken die opgelegd is door de wet, dat het onwettig zou maken door het uit te sluiten of te beperken; en niets in deze website disclaimer zal aansprakelijkheid uitsluiten of ASAMED NV aansprakelijkheid beperken met betrekking tot een: 

 

  • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van ASAMED NV;
  • fraude of frauduleuze, verkeerde voorstelling van zaken aan de kant van ASAMED NV of
  • uit welke het illegaal of onrechtmatig zou zijn voor ASAMED NV deze uit te sluiten of te beperken, of te proberen tot uitsluiting of beperking van  haar aansprakelijkheid.

 

Redelijkheid:

 

Door het gebruik van deze website, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid die in deze website disclaimer  staan redelijk zijn. 

Als u vindt dat ze niet redelijk zijn, moet u deze website niet gebruiken. 

 

Andere partijen:

 

U aanvaardt dat, als een naamloze entiteit, ASAMED NV een belang heeft in het beperken van de persoonlijke aansprakelijkheid van haar leidinggevenden en medewerkers. U gaat ermee akkoord dat u geen persoonlijke aanspraak maakt tegen ASAMED NV bedrijfsleiders of werknemers met betrekking tot een verlies dat u lijdt die in verband  is te brengen met de website.

 

Onverminderd het bepaalde in voorgaande paragraaf, gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid in deze website disclaimer staan ASAMED NV's functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers evenals ASAMED NV beschermd.